Privacybeleid

Tattoo Laser Academie houdt rekening met jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Tattoo Laser Acadmie. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/01/2024, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBHOSTING
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van een externe hostingpartij.  Deze hostingpartij verwerkt gegevens namens ons en heeft zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zij zullen jouw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken of doorverkopen aan derden.

WEBSITE
Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, zodat jouw gegevens –bijvoorbeeld bij het gebruik van een contactformulier – veilig verzonden kunnen worden via een versleutelde verbinding.

Linkjes naar derden (externe linkjes)
Op deze website vind je ook verschillende linkjes naar andere websites. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op onze website. We hebben geen controle over externe websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de content of privacypraktijken van deze sites. Lees zeker de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van websites van derden die je bezoekt via links vanaf deze site.

Nieuwsbrief/ of andere geautomatiseerde e-mail
Wij verzenden nog geen nieuwsbrief, maar mochten wij die gaan verzenden dan gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Uw Naam
 • Uw Emailadres

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de verzending van een gepersonaliseerde nieuwsbrief. Jouw gegevens worden dan opgeslagen in e-mail marketing software. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@tattoolaseracademie. 

Afmelden
Onderaan elke e-mail nieuwsbrief die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt zal je geen e-mail meer van onze website ontvangen.

Er wordt gebruik gemaakt van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of nieuwsbrieven en/of e-mails worden geopend en gelezen.

Contactformulier
Wij hanteren contactformulieren op deze site waarbij wij volgende gegevens van jou ontvangen:

 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats
 • Organisatie
 • Zelfstandig ondernemer ja of nee
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Opleiding
 • Wel of niet ervaring met tattoos verwijderen

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de door ons verstrekte dienstverlening. 

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

 • Informeren over de cursus en / of opleiding
 • Het contact kunnen houden over de voortgang en het resultaat van de cursus of opleiding

Algemeen doel van de verwerking
Het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met onze dienstverlening waarbij we jouw gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van onze dienstverlening en niet voor marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

JOUW RECHTEN
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek van die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

COOKIES

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Social media:
Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTube video of een ‘like’-knop in Facebook.

De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze site wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

Via de instellingen van je internetbrowser kun je cookies (automatisch laten) verwijderen of instellen dat je geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contact opnemen over ons privacybeleid?
Als je wilt reageren op ons privacybeleid, ben je van harte welkom contact met ons op te nemen via e-mail: info@tattoolaseracademie. Wij helpen je graag.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Tattoo Laser Academie. Tattoo Laser Academie is een handelsnaam van Tattoo No More
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 24183409.